Get Adobe Flash player
IMAGE
IMAGE เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายวิชา ง30205 การสร้างเว็บเพจ
วันพฤหัสบดี, 07 มกราคม 2559
การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชา การสร้างเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์   Read More...
IMAGE เปลี่ยน url ยาว ๆ ให้สั้นลงด้วยบริการของ Google
วันอาทิตย์, 10 มีนาคม 2556
คุณเคยสมัครบริการฟรีบนอินเตอร์เน็ตที่มีชื่อของ URl  หรือชื่อของเว็บไซต์ที่ยาว ๆ บ้างไหมครับ  ถ้าเคยวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำ URL  ยาว ๆ ให้สั้นลงด้วย  www.goo.gl  ... Read More...
IMAGE การสมาชิกฟรีโฮมเพจ และการเตรียมส่งงานสำหรับนักเรียนชั้น ม.5
วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2556
การนักเรียนสมัครสมาชิกฟรีโฮมเพจ และการเตรียมส่งงานสำหรับนักเรียนชั้น ม.5   นักเรียนสมัครสมาชิกฟรีโฮมเพจที่เว็บไซต์  www.thcity.com  วิธีการสมัครการสมาชิกฟรีโฮมเพจ ... Read More...
IMAGE ฟรีโฮมเพจของไทย 100 MB จาก Thcity.com มี PHP และ Mysql
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2556
      ในการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างเว็บเพจ  ครูผู้สอนหลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่มีพื้นที่ให้นักเรียนอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ส่วนตัวของนักเรียน ... Read More...
IMAGE ระบบ Authentication ฟรี KruComChan
วันพุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2556
หลังจากที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  2550  ประกาศ 18  มิถุนายน 2550  และมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 18  กรกฎาคม 2550  ครูคอมพิวเตอร์หลาย ๆ... Read More...
IMAGE
IMAGE รูปแบบของภาพกราฟิกที่ใช้งานบนเว็บเพจ
วันอาทิตย์, 30 ธันวาคม 2555
     รูปแบบ Graphic หมายถึง... Read More...
IMAGE การอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม FileZilla
วันเสาร์, 02 มีนาคม 2556
(สำหรับนักเรียนชั้นม.5 ... Read More...
IMAGE การจัดรูปแบบข้อความ
วันอาทิตย์, 30 ธันวาคม 2555
การจัดรูปแบบข้อความ 1.  การจัดตำแหน่งข้อความ... Read More...
IMAGE การติดตั้งโปรแกรม FileZilla
วันเสาร์, 02 มีนาคม 2556
FileZilla เป็นโปรแกรมที่ใช้เชื่อต่อกับ FTP server... Read More...
IMAGE การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของตัวอักษร
วันอาทิตย์, 30 ธันวาคม 2555
การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร... Read More...
IMAGE
IMAGE ตัวดำเนินการในการคำนวณ Excel
วันพุธ, 26 ธันวาคม 2555
ตัวดำเนินการในการคำนวณและความสำคัญ      ... Read More...
IMAGE จำนวนแถวและคอลัมน์ใน Microsoft Office Excel 2007
วันพุธ, 26 ธันวาคม 2555
          MicrosoftOffice Excel... Read More...
IMAGE การสร้างรายการแบบหล่นลงจากช่วงของเซลล์
วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2555
การสร้างรายการแบบหล่นลงจากช่วงของเซลล์  ... Read More...

ผลงานนักเรียน

IMAGE ผลงานนักเรียนสร้างเว็บเพจ 2555
วันอาทิตย์, 10 มีนาคม 2556
  กุหลาบ พญาสัตบรรณ หูปลาช่อน ต้นชาทอง กล้วยไม้... Read More...
IMAGE ผลงานนักเรียนสร้างเว็บเพจ 2554
วันพุธ, 26 ธันวาคม 2555
ต้นสักทอง ดาดตะกั่ว เข็มปัตตาเวีย ต้นกระดูกไก่... Read More...
IMAGE ผลงานนักเรียน 2552
วันจันทร์, 10 ธันวาคม 2555
การหาความจริงของ ประพจน์ การหารลงตัวและจำนวน เฉพาะ ... Read More...

การพัฒนาตนเอง

IMAGE การพัฒนาตนเอง ปี 2555
วันศุกร์, 05 เมษายน 2556
ที่ ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง วัน เดือน ปี สถานที่... Read More...
IMAGE การพัฒนาตนเอง ปี 2554
วันพุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2555
การพัฒนาตนเอง  2554 การสัมมนา   ฝึกอบรม... Read More...
IMAGE การพัฒนาตนเอง ปี 2551
วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2552
การพัฒนาตนเอง  2551 การสัมมนา   ฝึกอบรม... Read More...