เมนูหลัก 
   
ลักษณะทางพฤศาสตร์

   การขยายพันธ


   ชนิดของดอกมะล


   โครงสร้างดอกมะล

   มะลิที่นิยมเป็นไม้มงคล

       การสืบพันธุ์

   การนำมาใช้ประโยชน์

   ดอกมะลิหลากพันธุ์

   การดูแลรักษา

   แหล่งอ้างอิง

   ประวัติผู้จัดทำ

 

 

 

ค้นหาข้อมูล

   

   

 

 

 

 

 

 

ดอกมะลิ

     

  

ชื่อวิทยาศาสตร์:Jasminum sambac.

Jusminum adenophyllum.

พบ: เอเชีย

อาณาจักร: Plantae Magnoliopsida

ส่วน: Magnoliophyta

อันดับ: Lamiales

วงศ์: Oleaceae

สกุล: Jasminum

สปีชีส์: J. sambac

ดอก: สีขาวกลิ่นหอมเย็น

คนไทยนิยมนำมาลอยน้ำเย็นเพื่อดื่ม

 

 

 

 

ครูที่ปรึกษา

คุณครูปวีณา  ใจกระเสน

 

คุณครูผดุง  บุญชุม

 

งานนี้เป็นการบูรณาการระหว่างรายวิชา

การสร้างเว็บเพ็จ (ง40205)

และรายวิชา ชีววิทยา (ว40244)

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่